Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Guney's S&M. Wij zijn gevestigd op Koolmijnlaan 94, 3530 Houthalen  met ondernemingsnumer BE0887.161.505. U aanvaardt deze voorwaarden door gebruik te maken van de Website voor het gebruik ervan. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website niet te gebruiken. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren op wijzigingen.

 

1. Intellectuele eigendom

Deze Website bevat foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikels, functies en ander beschermd materiaal die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, wordt voor de Inhoud een 
 niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden. U wordt geen eigenaar van de Inhoud wanneer deze op uw computer wordt opgeladen. Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de Inhoud zonder voorafgaande toestemming van Guney's S&M is verboden. U kan een verzoek tot toestemming richten aan info@guney.be

 2. Privacy en gegevensbescherming

Wij zijn verplicht om uw privacy en gegevens te beschermen. Het is een prioriteit voor ons om uw gegevens adequaat te beschermen. De gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze website, zullen enkel verwerkt worden zoals beschreven in onze  Privacy Policy.

 3. verantwoordelijkheid 

Wij houden het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Guney's S&M   besteedt moeite om te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up to date en correct is. Wij zijn echter nooit verantwoordelijk voor de juistheid ervan. U begrijpt als gebruiker en stemt mee in dat we niet verantwoordelijk zullen zijn voor enige schade die kan optreden bij het gebruik van de Website of de informatie die erop te vinden is. 

5. Koppeling naar sites van derden

De snelkoppelingen naar website die beheerd worden door derden zijn louter voorzien van informatie. Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze Website. Wij hebben de inhoud of eigenschappen niet onderzocht van deze websites.

 6. Schadevergoeding

Bij alle vorderingen van derden en/of kosten uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op inhoud, stemt u mee in om Guney's S&M te vrijwaren 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden voor de bevoegde rechtbank (van Limburg) aanhangig wordt gemaakt. Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

8. Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid 
 en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Indien u enige vraag, bezorgdheid of klacht hebt, kan u contact met ons opnemen per e-mail op info@guney.be of telefonisch op 011 91 39 92